Укладення Меморандуму про взаєморозуміння між кафедрою процесуального права ЧНУ ім. Ю. Федьковича та Німецько-українським об’єднанням юристів

18 жовтня 2018 року під час ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в України» в м. Чернівці завершено процес укладення Меморандуму про взаєморозуміння між кафедрою процесуального права (правонаступником кафедри правосуддя) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Німецько-українським об’єднанням юристів. Меморандум підписали завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Оксана Щербанюк та Голова Німецько-українського об’єднання юристів Райнер Бірке. Сторони погодили, що їхні цілі полягають в започаткуванні співробітництва та партнерства; проведенні заходів з метою консолідації зусиль провідних українських та німецьких юристів у сфері розбудови в Україні правової держави; налагодженні співпраці між юристами України та Німеччини.

Для реалізації поставленої мети заплановано: спільне проведення наукових і науково-практичних конференцій; читання лекцій членами Німецько-українського об’єднання юристів студентам юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з метою поглиблення їх знань у галузі німецького права; організацію тренінгів для професорсько-викладацького складу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича по застосуванню прогресивних методів викладання німецьких правових шкіл.

Підписання Меморандуму – знаменна подія, що сприятиме інтеграції в Європейський освітній простір професорсько-викладацького складу кафедри та розширить освітні можливості для студентів юридичного факультету. Вона є свідченням єдності поглядів Сторін на перспективи розвитку юридичної освіти й науки та має важливе значення для вдосконалення навчального процесу на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Щиро дякуємо Німецько-українському об’єднанню юристів за підтримку та початок плідної співпраці!

Анна Цибуляк-Кустевич,
кандидат юридичних наук, асистент кафедри процесуального права
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича