Відкрита лекція к.ю.н., ас. Анни Степанівни Цибуляк-Кустевич

16.05.2018 року асистент кафедри процесуального права Цибуляк-Кустевич А.С. провела відкриту лекцію з дисципліни «Цивільне процесуальне право» на тему «Судові рішення». Мета лекції: розкрити теоретичні та практичні аспекти правової природи, змісту та процесуального оформлення судового рішення в цивільному судочинстві. Для підвищення інформативності матеріалу, полегшення процесу сприйняття і запам’ятовування навчальної інформації студентами лекція супроводжувалась мультимедійною презентацією, з візуалізацією прикладів судових рішень та відеоматеріалом про його проголошення.
На лекції були присутні: завідувач кафедри процесуального права, д.ю.н. Щербанюк О.В.; доценти кафедри процесуального права: к.ю.н. Татулич І.Ю., к.ю.н. Остафійчук Л.А., к.ю.н. Кондрат’єва Л.А., к.ю.н. Гордєєв В.В. та асистент кафедри процесуального права, к.ю.н. Невестюк С.В.