Модельні судові засідання

Студенти 2 курсу юридичного факультету під керівництвом д.ю.н., завідувача кафедри правосуддя О. В. Щербанюк проводять модельні судові засідання з дисципліни “Конституційне судочинство”. Під час проведення практичних занять у такій формі студенти навчаються правильно застосовувати свої теоретичні знання та вміло володіти законодавчою базою у сфері конституційного судочинства.