Відкрита лекція

27 квітня 2017 року кандидат юридичних наук, асистент кафедри правосуддя Турман Наталя Омельянівна провела відкриту лекцію з навчальної дисципліни “Кримінальне процесуальне право України”. Тема відкритої лекції – Судовий розгляд у кримінальному процесі України. Мета і завдання, які були зазначені викладачем у даній темі, виконані в повному обсязі. Присутніми на відкритій лекції були завідувач кафедри правосуддя, д.ю.н., доцент Щербанюк О. В., к.ю.н., доц. Татулич І. Ю., к.ю.н., асистент Савчин Н. М., асистент Бутирська І. А.